Πρόκειται για προϊόντα ειδικής διαχείρισης που πωλούνται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Τα προϊόντα αυτά έχουν είτε αλλοιωμένη συσκευασία είτε είναι εξαντλημένα από τον κατασκευαστή. Είναι καινούρια προϊόντα και απολύτως λειτουργικά. Μπορείτε να αναζητήσετε σε κάθε προϊόν τις πληροφορίες, όπου αναγράφεται λεπτομερώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Όταν δεν υπάρχει σημείωση για την κατάσταση του προϊόντος, σημαίνει ότι το προϊόν είναι καινούριο και σε καλή συσκευασία.